Sākums » Risinājumi » RIXCAT CLOUDLIB™

RIXCAT CLOUDLIB™

Jaunas programmatūras izstrāde ir dārga. Speciāli izveidotas, atkārtoti izmantojamas programmatūras komponentes, ļauj būtiski paātrināt informācijas sistēmas un programmatūras produktu izstrādes procesu kā arī samazināt projekta riskus.

CloudLIB™ ir vairāk nekā 10 gadus veidota saskaņotu komponenšu bibliotēka, kurā apkopotas labākās prakses un tehnoloģiskie risinājumi Oracle tīmekļa pielietojumu izstrādei.

CLOUDLIB™ FUNKCIONALITĀTE

Lietotāju autentifikācijas mehānisms

CloudLIB™ nodrošina lietotāju autentifikāciju, izmantojot tradicionālu lietotāja vārdu un paroli, autentifikāciju Microsoft AD un Latvijas valsts nodrošināto vienotās pieslēgšanās moduli (VPM). CloudLIB™ lietotāji ir grupēti organizācijās, kas nodrošina daudzorganizāciju (multitenant) tīmekļa pielietojumu izstrādi. Katram lietotājam tiek piesaistīts drošības profils, kas nosaka pieļaujamos pieslēgšanās parametrus – atļautās IP adreses, paroles izveidošanas un nomaiņas nosacījumus un atļautos autentifikācijas mehānismus. Ir izveidots Oracle APEX autentifikācijas spraudnis (plug-in) CloudLIB™ autentifikācijas mehānisma integrācijai Oracle APEX pielietojumos.

Lietotāju tiesību (autorizācijas) mehānisms

CloudLIB™ tiek nodrošināts trīs līmeņu autorizācijas mehānisms, kuru veido privilēģijas (privileges) – zema līmeņa elementu kontrolei (pogas, atsevišķi lauki, formas, specifiskas funkcijas un procedūras), lomas (roles) – privilēģiju grupas, kuras veido pielietojuma izstrādātājs un atbildības (responsibilities), kuras veido katras organizācijas administrators atbilstoši savas organizācijas specifikai. Tiesību mehānisms ir optimizēts ļoti efektīvai privilēģiju pārbaudei, ļaujot veikt pat simtiem privilēģiju pārbaužu katras tīmekļa lapas attēlošanai. Kā specifisks tiesību objekts ir izdalīts pielietojuma modulis (software module). Tiesības izmantot konkrētu moduli var tikt piešķirtas kā organizācijas, tā arī individuāla lietotāja līmenī.

Pielietojumu modularitāte

CloudLIB™ atbalsta modulāru pielietojumu veidošanu. Modularitāte nodrošina iespēju efektīvi strukturizēt izstrādes procesu un samazināt komponenšu savstarpējās atkarības. Moduļu savstarpējo sadarbība nodrošina CloudLIB™ API pārvaldnieks (API manager), kas nodrošina moduļu savstarpējo tiesību kontroli, nepieciešamo sinonīmu (synonym) un skatu (view) automātisku izveidi un uzturēšanu. CloudLIB™ notikumu apstrāde (event processing) nodrošina alternatīvu integrācijas iespēju vāji saistītām (loose coupled) komponentēm. CloudLIB™ automātiski ģenerē dažādus notikumus – tādus kā jaunas organizācijas un lietotāja izveide, pamata tiesību un datu izmaiņām un tml.

Ārējo integrāciju atbalsts

CloudLIB™ atvieglo ārējo integrāciju izstrādi nodrošinot vidi mikroservisa (micro service) tipa pielietojumu izstrādei un darbināšanai pielietojuma servera līmenī. CLoudLIB™ iekļautais mikroserviss nodrošina iebūvētās CloudLIB integrācijas, kā arī pamata servisus un datu apmaiņu ar citiem sistēmā reģistrētiem mikroservisiem. Visiem mikroservisu izsaukumiem tiek nodrošināta darbības uzraudzība kā arī maksimālā izpildes laika kontrole. Mikroservisu izsaukumi var tikt veikti kā sinhronā tā arī asinhronā režīmā. CloudLIB™ nodrošina iebūvētas integrācijas ar HTTP(S) un SMT(S) datu apmaiņas protokoliem, kā arī centralizētu drošības sertifikātu pārvaldību. Tiek nodrošinātas papildu funkcijas tīmekļa pakalpju (Web service) izsaukumiem.

Darbības uzraudzība

CloudLIB™ nodrošina iebūvētu sistēmas notikumu žurnālēšanu. Papildus tiek nodrošināti specializēti žurnāli mikroservisu izsaukumiem un notikumiem (events). Ir iespēja konfigurēt reģistrēto sistēmas kļūdu automātisku nosūtīšanu palīdzības dienesta sistēmai (Helpdesk). CloudLIB™ nodrošina centralizētu kļūdu apstrādes procedūru APEX pielietojumiem (APEX Error function), kas nodrošina Oracle APEX vidē notikušo kļūdu reģistrāciju kopējā sistēmas žurnālā. Žurnāliem ir konfigurējama datu dzēšanas politika. CloudLIB™ ir iekļauts Oracle APEX pielietojums Oracle RDBMS un CloudLIB™ komponenšu darbības uzraudzībai.

CLoudLIB™ API

Visas CloudLIB™ funkcijas ir pieejamas, kā PL/SQL API vai kā datu bāzes skati. Moduļiem tiesības izmantot CloudLIB™ funkciju grupas tiek piešķirtas ar iebūvēto CloudLIB™ API pārvaldnieku. Kopumā lietotājiem ir pieejami vairāki simti funkciju un procedūru izsaukumi, kas nodrošina konfigurācijas, lietotāju tiesību, API pārvaldības, žurnalēšanas, integrācijas un citu funkciju pieejamību. CloudLIB™ nodrošina lielu skaitu servisa funkciju tādiem uzdevumiem kā rindu un sarakstu apstrāde, XML/JSON dokumentu apstrāde, datu un datu struktūru pārbaudes un tml.

UZTURĒŠANA UN ATTĪSTĪBA

CloudLIB™ tiek nepārtraukti attīstīts un papildināts dažādu projektu un lietotāju vajadzībām. Sistēmā ir iestrādāts mehānisms CloudLIB™ un CloudLIB™ moduļu drošības un funkcionalitātes uzlabojumu uzstādīšanai. CloudLIB™ nodrošina augšupejošu savietojamību (upwards compatibility) ar visiem CloudLIB™ moduļiem, par kuriem ir spēkā esošs uzturēšanas līgums.

TEHNOLOĢIJU ATBALSTS

CloudLIB™ atbalsta šādas Oracle tehnoloģijas:

Oracle RDBMS – Versija ne zemāka kā 18c, visas redakcijas (editions) – XE, SE2, EE un Oracle mākoni;
Oracle APEX – Versija ne zemāka kā 20.2;
Oracle ORDS – Versija ne zemāka kā 20.2.

Nepieciešamā infrastruktūra:

Serveri Oracle komponenšu izvietošanai;
Docker izpildes vide mikroservisu komponenšu izvietošanai;
Iespēja pieslēgties SMTP serverim (e-pasts).