Sākums » Risinājumi » C-SURVEY

C-SURVEY

C-SURVEY ir aptauju rīks informācijas savākšanai un rezultātu pārlūkošanai elektroniskās datubāzes formā un var tikt izmantots dažādām aptaujām, kā arī nodrošina dažāda veida monitoringa objektu izveidi.

C-SURVEY būtiska atšķirība no citiem aptauju rīkiem ir iespēja izveidot aptaujas, sasaistot tās ar monitorējamiem objektiem.

Monitoringa objekts ir prece, pakalpojums, vieta, dzīva būtne vai jebkas cits par ko ir nolemts sistemātiski vākt informāciju, ko pēc tam var analizēt.

C-SURVEY veidots kā koplietojams rīks, paredzot, ka to var izmantot arī citi uzņēmuma, organizācijas vai iestādes darbinieki sev nepieciešamo aptauju organizēšanai un administrēšanai.

C-SURVEY nodrošina iespēju izveidot vienkāršas, publiskas, anonīmas, vai caur ģenerētu atslēgu izplatāmas aptaujas, kuras var tik nosūtītas respondentiem pa e-pastu, izvietotas mājas lapā kā saite vai aptaujas bloks, vai arī tām var piekļūt izmantojot QR kodu.

Funkcionalitāte

  • Vienreizēju un atkārtotu slēgto aptauju organizēšana.
  • Vienreizēju un atkārtotu publisko aptauju organizēšana.
  • Datu eksports turpmākai analīzei ārējos analītikas rīkos.
  • Monitorējamo objektu saraksta uzturēšana un rediģēšana.
  • Dažādu aptauju sasaiste ar monitoringa objektiem.

Ispējas

  • Veidot aptauju no jauna vai par pamatu ņemt kādu iepriekš izveidotām aptaujām.
  • Definēt dažādus aptaujas parametrus, piemēram, personalizācijas līmeni vai aizpildīšanas termiņu.
  • Norādīt respondentus vai piesaistīt iepriekš sagatavotu aptaujas saņēmēju kontaktu sarakstu.

 

Uzorganizējam DEMO tiešsaistē?

Zvani +371 29 28 73 56
Raksti: artis@igstudija.lv