Sākums » Lietojamība » Lietojamības monitorings

Lietojamības monitorings

Lietojamības monitorings ir regulāra, ar noteiktu intervālu, izstrādājamās lietotnes, programmas vai cita digitālā produkta lietojamības novērtēšana. Sk. Lietojamības novērtējums.

Lietojamības vērtēšana tiek veikta saskaņā ar jautājumu anketu, ko sagatavo lietojamības eksperts konkrētai lietotnei, programmai vai citam digitālajam produktam, atkarībā no tā īpašībām un veida. Anketa sastāv no vairākiem tematiskiem jautājumu blokiem, kas visā monitoringa procesā netiek mainīti, lai varētu salīdzināt notikušās izmaiņas.

NODEVUMI

  • Novērtējuma atskaite, komentāri
  • Novērtējumu salīdzinājums
  • Rekomendācijas