Sākums » Dizains » Sistēmu biznesa analīze

Sistēmu biznesa analīze

Biznesa procesu analīze ir pats pirmais solis jebkuras vietnes, programmas vai digitālā produkta izstrādes pamatā. Biznesa procesu analīzes laikā tiek noskaidrotas visas biznesa procesa nianses, kas var ietekmēt plānotā produkta izstrādi.

Lai vieglāk izprastu un ar klientu saskaņotu biznesa procesus, kurus paredzēts digitalizēt, tiek veidotas procesu plūsmas diagrammas, rakstīti lietotāju stāsti un veikta nepieciešamo ekrānu prototipēšana, kas atspoguļo visas biznesa nianses, nosacījumus, statusus un sagaidāmos rezultātus.

Biznesa procesu plūsmas diagrammas ir ērts veids, kā vizuāli analizēt dažādus biznesa gadījumus un nosacījumu izpildes, ko iegūst no lietotāju stāstiem, kas atspoguļo darba scenārijus vai to daļas, kas būs jārealizē izstrādes laikā.

Biznesa procesu analīzes laikā izveidotos lietotāju stāstus papildina ar prototipiem, jo tas palīdz analīzes dalībniekiem vieglāk izprast veidojamā produkta izstrādes prasības.

NODEVUMI

  • Darba plūsmas diagrammas
  • Skiču prototipi
  • Funkcionālā specifikācija