Bezmaksas mājas lapas audits

Neatkarīgi no tā cik sen jūsu mājas lapa ir izveidota, vienmēr ir vērtīgi uzzināt neatkarīga eksperta viedokli, ko sniedz bezmaksas mājas lapas audits.


Bezmaksas mājas lapas audits sniedz atbildes:

  1. Par to kā jūsu mājas lapa darbojas dažādos pārlūkos.
  2. Vai mājas lapa pielāgojas dažādām ierīcēm – mobilais telefons, planšete un datori.
  3. Cik ātri ielādējas jūsu lapa.
  4. Kāds ir jūsu mājas lapas reitings pasaules meklēšanas sistēmās un kāpēc tas tāds ir.
  5. Cik ērta un lietojama ir mājas lapa. Izceltas tiks līdz 10 lietojamības problēmām
  6. Dizaina analīze. Vai tas ir pietiekoši atraktīvs un moderns. Kādi ir iespējamie vizieni.

WordPress audita pielikums (klientiem, kam mājas lapa veidota ar WordPress)

  1. Spraudņu izmantošana. Vai tie tiek izmantoti atbilstoši un vai to izmantošana nav pārspīlēta.
  2. Versiju aktualitāte. Vai funkcionālie moduļi nav novecijuši.
  3. WordPress labās prakses novērtējums.

(lai veiktu WordPress auditu ir nepieciešama administratora piekļuve)

Visi audita atskaites punkti tiek papildināti ar rekomendācijām, lai jūs varētu to izmantot savā turpmākajā darbā.

Piesakies un saņem atskaiti vienas nedēļas laikā!

 

Pieteikšanās mājas lapas auditam Jums neuzliek nekādus pienākums attiecībā pret IG Studiju.